top of page

model    Chihiro yoshii

photographer   Seiko hayashi

Stylist Chihiro yoshii /  Shiori tanaka

Florist    Yukari fukuhara (dodo tokyo)

bottom of page